Anasayfa Teklif Formu

Teklif Bilgileri
Teklif Sunum Formu (Islak İmzalı Formu Taratıp PDF Formatında Sisteme Yükleyiniz):

Teklif Adı:

Gönderici Bilgileri

Teklif Sahibi:

Telefon:

E-Posta:

Mal veya Hizmet Bilgileri
Sıra No Adı Özellikleri Birim Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat
1

Stratejik Planlama Eğitimi

1.1Planlama nedir? Planlamanın aşamaları, Hedef belirleme 1.2 Mevcut Durum Analizi, Misyon, Vizyon ve Stratejiler 1.3 Paydaş analizi, Sorun/hedef analizi 1.4 Stratejilerin, Hedef ve göstergelerin belirlenmesi 1.5 Faaliyetler ve takvimleme 1.6 Bütçeleme 1.7 İzleme ve Değerlendirmenin Planlanması

Gün 7
2

Takımdaşlık/Liderlik Eğitimi

1.1 Grup nedir? Takım nedir? Arada fark var mıdır? Takım olmak zor iştir 1.2 İdeal Bir Takımın Nitelikleri Uygulamalar 1.3 Etkin Takım Çalışması İçin Gerekli Özellikler, Çözüm odaklı yaklaşım 1.4 Liderlik ve Uygulamalar

Gün 3
3

İletişim Eğitimi

1.1 İletişimin temel ilkeleri Anlama ve anlatma sanatı, İletişim çatışması Sözlü-Sözsüz iletişim, Yazılı-Dijital iletişim, Sen dili, Ben dili 1.2 İletişim Araçları, Dinleme, Dinlemenin Önündeki Engeller, Kendini Açma, İfade Etme Sunum teknikleri

Gün 2