Image alt

FAALİYET RAPORU

FAALİYET BİLGİLERİ

Sayısı                : 59

Konusu              : Tarım ilaçlarının, bitki koruma ürünlerinin kullanılması ve zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması projesinin eğitim toplantısı

Tarih ve Saat     : 26.06.2022

Yer                      : Kale Milli Eğitim Müdürlüğü Seminer salonu

 Katılımcılar        : Kale Belediye Başkanı M.Salih Sağınç, Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın, Ege İhracatçı Birlikleri, Prestij firması, Sygenta Firması, JTI firması yetkilileri, Kale Kurum yetkilileri, Kale çiftçileri

Kalebey Yeg Derneği ve paydaşları Kale Belediyesi ve Kale Ziraat Odası önderliğinde uluslararası şirketler JTI ve Syngenta Şirketlerinin ortaklığıyla "Bitki Koruma Ürünleri Torbaları Bertarafı ve Geri Dönüşüm Projesi" 2020 haziran ayında oluşturuldu.

Bu projenin en büyük amacı ,“İyi Tarım Uygulamaları” kapsamında toprağına, doğasına, ürününe, çocuklarının, torunlarının geleceğine saygılı çiftçilere “Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Bertarafı Ve Geri Dönüşümü Projesi” öğretilerini, uygulamalarını en anlaşılabilir şekilde anlatmak, benimsetmek, bilinç yaratmaktır. Öncelikli hedef, Kale’de 7 adet toplama merkezi çevresindeki çiftçilere bu hizmeti sunarak, toplumsal bilinçlenmeyi sağlayıp, en yakın zamanda Beyağaç, Tavas İlçelerine de bu hizmetleri ve uygulamaları götürerek kapsamı üç ilçeye yaygınlaştırmaktır. Sonraki aşamada Denizli’nin tüm ilçelerinin bu uygulamaları yapmaları konusunda önderlik yapmak ve yardımcı olmaktır. En büyük hedefte, Türkiye çapında uygulamaların yaygınlaşması olacaktır.                                                                            

Yukarıda belirtilen hedefler gerçekleştirilmiş, Kale'nin 7 mahallesine bu konteynerler yaptırılarak konulmuş, uygulamalar başlamıştır. Bu projenin planlamasından, konteyner yapımına, kullanılacak görsellerin tasarımına, tanıtım ve uygulama toplantılarına kadar Kalebey Yerel Eylem Grubu olarak bu projenin paydaşı olarak katkılarda bulunulmuştur.

Bu toplantıda projenin uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş, Ege İhracatçı Birlikleri yetkililerine Kale’de yürütülen bu projenin Türkiye genelinde ilk uygulamalardan biri olduğu ve iyi bir örnek oluşturduğu anlatıldı.