Image alt

HABER

HABER İÇERİĞİ

Sayısı                : 9

Konusu             : 15 Günlük Değerlendirme Toplantısı                        

Tarih ve Saat     : 15/01/2021   –  15:00

Yer                      : Kale Belediyesi Toplantı Salonu

 Katılımcılar      :

  • Yönetim  Kurulu Üyeleri
  • YEG Müdürü – YEG Uzmanı

 DEĞERLENDİRME

   Kalebey YEG Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı M.Salih Sağınç başkanlığında Kale Belediyesi Toplantı Salonunda toplandı. 4 Ocak’ta yapılan toplantıdan sonra neler yapıldığı’na dair Yeg Müdürü S.Tayfun Dindar tarafından bilgilendirme yapıldı.

M.Salih Sağınç her iki ilçede 02.12.2020 ve 03.12.2020 tarihlerinde yapılan muhtarlar toplantısında muhtarlara dağıtılan, doldurtulan ilçe mahallelerinin yaşam ve ekonomik envanteri anketlerinin sonuçlarının alınıp alınmadığını sordu. YEG Uzmanı Mesude Özdemir pandemi dolayısıyla tüm anket formlarının toplanamadığını belirtti. Konu görüşüldü, mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yapılarak bu formların tümünün toplanmasına ve sonuçların raporlanmasına ve bu raporun bir sonraki toplantıda görüşülmesine  karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, daha henüz 2021 Yılı Uygulama Planı onaylanmamasına rağmen zaman kazanabilmek için YKS Eylem Planı’nın;

“ 1.28 Beyağaç Belediyesi tarafından, günümüzde kullanılmayan kıl çul ve kilim tezgahlarının toplanarak eğitimlerinin verilmesiyle  unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatın unutulmaktan kurtarılması ve   turizm satış mağazalarında değerlendirilmesi”,

Konulu maddesinin uygulanması için faaliyete geçmek istediğini, Beyağaç Turizm Komitesi Başkanı Bekir Kazan’ı Beyağaç’ta atıl durumda olan Istar Tezgahlarının bulunarak toplanmasını sağlamak üzere görevlendireceğini, İlçe Milli Eğitim Müdürüyle  kullanılmayan okulların kurs yeri olarak tahsis edilmesi üzerine görüşeceğini, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü’yle de kurs açılması konusunda teklifte bulunacağını, bu küçük projenin maliyetinin LEADER Bütçesi tarafından karşılanamayacağı için Beyağaç Belediyesi tarafından üstlenileceğini belirtti. Bu konu, Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edildi.     

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin görüş ve temennilerini belirtmesi üzerine toplantı 1 Şubat Pazartesi Günü tekrar toplanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı M.Salih Sağınç tarafından sonlandırıldı.