Image alt

HABER

HABER İÇERİĞİ

   Sayısı                 : 20

   Konusu              : 15 Günlük Değerlendirme Toplantısı                        

  Tarih ve Saat      : 02/04/2021   –  15:00

   Yer                     : Kale Belediyesi Toplantı Salonu

   Katılımcılar       : Yönetim  Kurulu Üyeleri

                              YEG Müdürü – YEG Uzmanı

 

DEĞERLENDİRME

Kalebey YEG Yönetim Kurulu, Başkan M.Salih Sağınç başkanlığında  Kale Belediye Toplantı Salonunda toplandı.

1 Nisan 2021 günü itibariyle 2021 Yılı Yıllık Uygulama Planı TKDK tarafından onaylandı. Dolayısıyla, planlaması yapılan eğitim çalışmaları 2 Nisan itibariyle başlamıştır. Eğitim Başlıkları, Tarihleri, eğitim verilecek kişi sayıları ve eğitim süreleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Sıra

Eğitim
Verilecek Kurum
(Yararlanıcı)

Eğitim
 Başlığı

Tahmini
Eğitim
 Tarihleri

Eğitim
 Verilecek
Kişi Sayısı

(En Fazla)

Eğitim
Saati (Gün*Saat)

1

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Stratejik Planlama

2021 Nisan
 

20 Kişi

28 Saat
(4 saat/gün*7 gün)

2

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

İletişim Yönetimi

2021 Nisan
 

20 Kişi

12 Saat
(4 saat/gün*3 gün)

3

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Takımdaşlık/Liderlik

2021 Nisan
2021 Mayıs

20 Kişi

8 Saat
(4 saat/gün*2 gün)

4

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma-1

2021 Mayıs

2021 Haziran

20 Kişi

32 saat                    (4 saat/gün*8 gün)       

5

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması , satış ağı oluşturma-2

2021 Haziran

2021 Temmuz

20 Kişi

36 saat                    (4 saat/gün*9 gün)

6

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Turizm bilinci, turistlere davranış biçimleri, bölgemizin turizm değerleri

2021 Temmuz

2021 Ağustos

20 Kişi

28 saat                    (4 saat/gün*7 gün)

7

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Alternatif turizm girişimlerini teşvik etmek için animasyon ve eğitim faaliyetleri

2021 Ağustos

   2021 Eylül

20 Kişi

28 saat                    (4 saat/gün*7 gün)

8

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Destek sağlayan kurumların desteklerinin nasıl entegre edileceğinin işleneceği eğitimler

2021 Nisan ayından

2021 Aralık ayına kadar ayda bir kez

 

20 kişi

32 saat

(4 saat/gün*8gün)