Anasayfa Hakkımızda

Biz Kimiz?


Bir Avrupa Birliği uygulaması olan LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır.
 
Tedbirin genel amacı, LEADER yaklaşımına dayanarak kurulan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejilerini uygulamaktır. Yerel Eylem Grupları resmi statüye kavuşabilmeleri için dernekleşmek zorundadır.
 
Faydalanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşan IPARD Program fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Destek oranı (kamu katkısı), toplam uygun harcamaların %100’ünü karşılamakta tır ve bunun %90’ı AB katkısı, %10’u T.C. katkısıdır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş taahhütler için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
 
Bu kapsamda, Kale ve Beyağaç Belediye Başkanları önderliğinde sivil ve özel sektör temsilcileriyle bölgemizde Avrupa Birliği Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulanabilmesi (Leader  Yaklaşımı) amacıyla, 26.06.2019 tarihinde Kale’de “Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği” mizi kurduk.

LEADER yaklaşımının  amacı olan, kırsal alanlar temelinde sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanabilmesi için yöre halkına yönelik, geniş katılımlı tanıtım toplantıları ile özel ve resmi kurumlara yapılan tanıtım ziyaretleri sonucunda Kale ve Beyağaç İlçelerimiz halkının ekonomik kalkınması yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan geliştirilmesi hedefi üzerinde yoğunlaşarak “Yerel Kalkınma Strateji” mizi hazırladık.
 
Eylem Planlarımızı,  kırsal tarım ve kırsal turizm temaları üzerine yaptık. TKDK ‘ya, hazırladığımız “Yerel kalkınma Stratejimizi ve Eylem Planımızı” sunduk. Projemiz , değerlendirilerek sonucu onaylanmış, uygulamalara geçilmiş ve 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir.

LEADER’ın bölgemizde kırsal kalkınmanın temellerini atacağını, sürdürülebilir ve devamlılığı olan ekonomik, sosyal kalkınmanın önünü açacağına inanıyor , başta yerel ve kamu kuruluşlarımız, çiftçilerimiz, hayvan üreticilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız,  özel sektör gruplarımızla ve Pamukkale Üniversitemiz desteğiyle bir bütün olarak  Yerel kalkınma Stratejimizi ve Eylem Planımızı başarıyla uygulamayı arzuluyoruz.