Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı


FAALİYET RAPORU
FAALİYET BİLGİLERİ
Sayısı                 : 7
 Konusu             : Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı
Tarih ve Saat    :  24/12/2020   –  14:00
 Yer                     : Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu
 Katılımcılar       :

 • Denizli Ticaret Odası Başkanı  Uğur Erdoğan
 • Denizli İl Tarım Müdürlüğü’nden  Şahin Şentürk
 • Kale Belediye Başkanı  Mehmet Salih Sağınç
 • Beyağaç Belediye  Başkanı  Mustafa Akçay
 • Kalebey YEG Müdürü Salih Tayfun Dindar
 • Prof. Dr. Gürkan Semiz
 • Doç. Dr. Betül Avcı
 • Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol
 • Dr. Ünal Karık
 • Ersağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı

                           
GÜNDEM

 1. Prof. Dr. Gürkan Semiz’in açılış konuşması
 2. Denizli Ticaret Odası Başkanı  Uğur  Erdoğan’ın konuşması
 3. Kale Belediye Başkanı ve Kalebey YEG Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet Salih Sağınç’ın konuşması
 4. Beyağaç Belediye  Başkanı ve Kalebey YEG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Mustafa Akçay’ın konuşması
 5. Kalebey YEG Müdürü Salih Tayfun Dindar’ın konuşması
 6. Denizli İl Tarım Müdürlüğü’nden  Şahin Şentürk’ün konuşması
 7. Ege Üniversitesinden  Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol’un dünyada ve Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin mevcut durumu ile ilgili konuşması
 8. Ege Üniversitesinden  Doç. Dr. Betül Avcı’nın tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemizdeki ve bölgemizdeki potansiyeli ile ilgili konuşması
 9. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Ünal Karık’ın yöreye özgü tıbbi ve aromatik bitkilerin seçimi ve üretim planlaması ile ilgili konuşması
 10. Ersağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı’nın tıbbi ve aromatik bitkilerin ara ürün ve son ürün haline getirilme süreci ile ilgili konuşması
 11. Değerlendirme ve sonuç bildirgesi

DEĞERLENDİRME
Gündemde yer alan tüm maddeler eksiksiz katılımcı ile tamamlanmıştır. Bölgeye uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin daha ayrıntılı çalışmalar ile saptanması sonucu bölgede yaşayan çiftçilerin tıbbi ve aromatik bitkiler üretmesi teşvik edilecektir.