LEADER Tedbiri tanıtım toplantısı – Komisyonların görev tanımlarının yapılması


Sayısı                 : 1
Konusu              : LEADER Tedbiri tanıtım toplantısı – Komisyonların görev tanımlarının
yapılması
Tarih ve Saat     : 02/12/2020     10:30
Yer                    : Kale Düğün Salonu
Katılımcılar       : Yönetim Kurulu Üyeleri – Kale Komisyon Başkanları – YEG Müdürü –
                            YEG UzmanıKale Finans ve İzleme Komitesi Üyeleri
GÜNDEM

  1. Açılış konuşması ve katılımcıların tanıtılması
  2. Dernek yönetim kurulu başkanı ve yardımcısının konuşmaları
  3. YEG Müdürü Salih Tayfun DİNDAR tarafından LEADER Tedbiri hakkında bilgi verilmesi
  4. Leader Tedbiri hakkında katılımcılardan gelecek soruları alma ve cevaplandırma
  5. Kurulan komisyon başkanlarının takdimi
  6. Komisyonların iş tanımlarının yapılması ve görevlerinin anlatılması
  7. Komisyon başkanlarına iş görev tanımlarının imzalatılması
  8. Soru-Cevap
  9. Kapanış

DEĞERLENDİRME
Gündemde yer alan maddeler eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Toplantı amacına ulaşmıştır.