Leader Tedbiri tanıtım toplantısı – Komisyonların görev tanımlarının yapılması


FAALİYET BİLGİLERİ
Sayısı                 : 3
Konusu              : Leader Tedbiri tanıtım toplantısı – Komisyonların görev tanımlarının
yapılması
Tarih ve Saat     : 03/12/2020   –  10:30
Yer                    : Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Toplantı Salonu
Katılımcılar         : Yönetim Kurulu Üyeleri – Beyağaç Komisyon Başkanları – YEG Müdürü –
                             YEG UzmanıBeyağaç  Finans ve İzleme Komitesi Üyeleri
GÜNDEM

  1. Açılış konuşması ve katılımcıların tanıtılması
  2. Dernek yönetim kurulu başkanı ve yardımcısının konuşmaları
  3. YEG Müdürü Salih Tayfun DİNDAR tarafından LEADER Tedbiri hakkında bilgi verilmesi
  4. Leader Tedbiri hakkında katılımcılardan gelecek soruları alma ve cevaplandırma
  5. Kurulan komisyon başkanlarının takdimi
  6. Komisyonların iş tanımlarının yapılması ve görevlerinin anlatılması
  7. Komisyon başkanlarına iş görev tanımlarının imzalatılması
  8. Soru-Cevap
  9. Kapanış

DEĞERLENDİRME
Gündemde yer alan maddeler eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Toplantı amacına ulaşmıştır.