Image alt

FAALİYET RAPORU

FAALİYET BİLGİLERİ

Sayısı                : 23

Konusu             : Kale’de, YUP 2021 Faaliyetleri içindeki Faaliyet 1.1 için İlçe Tarım Müdürü ve Ziraat Odası önderliğinde tüm kooperatifler ile bölgesel tarımsal ve hayvansal ürünlerin verimlileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve biyolojik çeşitlilik üzerine ne gibi çalışmalar, faaliyetler, eğitimler verilebileceği üzerine planlama toplantısı

    Tarih ve Saat     : 01.06.2021 Saat:11.00

Yer                    : Kalebey YEG Derneği Toplantı Salonu

     Katılımcılar        :

 •  Kale Belediye Başkanı M.Salh SAĞINÇ
 •  İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Müh. Sergen Utku ŞENCAN
 •  Kale Ziraat Odası Başkanı Halil SAYĞIN
 •  İnceğiz Koop Başkanı  Ergün ÜNDALİ
 • Gölbaşı Tarımsal Kalkınma Koop Başkanı Halil ORTAERİ
 • Gökçeören Köyü Kalkınma Koop Başkanı H.İbrahim SAĞIT
 •  Eğitmen Petek ÜZÜLMEZ
 •  Ziraat Yüksek Müh. Şahin ŞENTÜRK
 • YEG Müdürü S.Tayfun DİNDAR
 • YEG Uzmanı Mesude ÖZDEMİR
 • Hayvancılık Kom. Başk. Cemile ALTIN
 • Turizm Kom. Başk Mustafa KALAY
 • Ziraat Müh. Selma Güner
 • Üretici Mustafa İŞCENLİ
 • Üretici  Ahmet CERAY
 • Üretici Arif ÇETİNER

 

DEĞERLENDİRME

Kalebey YEG Müdürü S.Tayfun Dindar bu toplantının amacının Kale Tarımının geliştirilmesi, verimlileştirilmesi, çeşitlendirilmesiyle ilgili konuların görüşülmesi, tartışılması olduğunu belirtti.  Bu toplantı bitiminde kararlaştırılan konuların 02.06.2021 tarihinde muhtarlarla yapılacak toplantıda anlatılacağı ve 3.aşamada mahallelerde yapılacak toplantılara kaynak sağlayacağını söyledi.Bu toplantılar sonucunda elde edilen verilere göre çiftçilere verilecek eğitimlerin planlamasının yapılacağını anlattı.

Denizli İl Tarım Orman Müdürlüğü Uzmanı Yüksek Ziraat Mühendisi Şahin Şentürk yaptığı konuşmada ; Günümüzde, aile bütçesinin ortalama %20-25 ‘I  gıdaya ayrılırken, 5-6 yıl gibi çok yakın gelecekte plansızlık ve kuraklık gibi sebeplerle % 70-80 lere yükselebileceğini belirterek planlı ve bilinçli tarımın geliştirilmesi ve yeni yatırımların yapılması gerekliliğini belirtti.

Denizli İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Tarım Orman Bakanlığına sunulan ve Kabul edilen “Barza Bölgesinde Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kümelenmesi Ve Üretici Örgütlenmesi İle Tarımsal Kalkınma Projesi” ni anlattı.

Kalebey YEG Dernek Başkanı ve Kale Belediye Başkanı M.Salih Sağınç ve Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın yaptıkları konuşmalarda, Kale Tarımı’nın en önemli ürünü olan tütüne alternatif olacak katma değeri yüksek  ürünler olan tıbbi aromatik bitkiler üretiminin Kale Tarım’ının gelişmesi açısından  çok önemli olacağını belirttiler

Tabae ve İnceğiz Zeytinyağı üretme Kooperatif Yöneticileri bölge zeytinyağının daha verimli ve güvenli satışının yapılabilmesi için “Emanet Deposu” kurulması konusunda fikirlerini, önerilerini sundular.

Hayvancılık üzerine yapılan konuşmalarda özellikle küçük baş hayvancılığaöncelik verilmesi üzerine görüşler bildirildi.

Kale’de süt ürünlerine daha fazla önem verilmesi ve Tire Süt ve Örkoop örneklemelerinde olduğu gibi kooperatifleşebilmenin önemi üzerinde duruldu.

 Pandora Danışmanlık ve Yaşam Atölyesi Yöneticisi Petek Üzülmez, bugün yapılan ve yarın yapılacak toplantılar sonucunda yapılacak değerlendirmelere göre oluşturulacak eğitim planlaması doğrultusunda   eğitimlerin başlayacağını belirtti.

Toplantı sonunda, 2 Haziran 2021 tarihi saat 14.00 de Kale Belediye Düğün Salonunda yapılacak toplantıda katılımcılara sunulacak konular belirlendi.