Image alt

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu görünürlük materyalleri alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 30.05.2021  tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Ajans ve tasarım hizmetleri fiyatlara dahil olacaktır. 
 17. Tedarikçi, Yerel Eylem Grubunun isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. (İmza Beyanı/İmza Sirküsü, Faaliyet Belgesi, Oda kayıt belgesi, Mali Kimlik Formu)
 18. Teklif verme tarihi son 30.04.2021 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 19. Teklifler Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneğinin Hürriyet  Mahallesi Uzay Sokak  No:3 Daire:18  Kale/DENİZLİ  adresine elden teslim edilecektir veya info@kalebeyyeg.com adresine mail olarak gönderilecektir. 16.04.2021

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 Afiş 50×70 170 Gr. Parlak Kuşe adet 120
2 Kalem Plastik Tek Yön Tek Renk Adet 230
3 Kumaş Çanta Kumaş Tek Yön Tek Renk Adet 230
4 Seramik Bardak Seramik Tek Yön Tek Renk Adet 230
5 Antetli Kağıt 80 Gr. 1.Hamur Adet 1000
6 Plastik Yaka Kartı Plastik Cepli Adet 40
7 Yaka Kartı İpi Kumaş Adet 40
8 Kartvizit (500 Adet Yönetim Kurulu Başkanı 500 Adet Yönetim Kurulu Başkan Yard. 500 Adet Yeg Müdürü 500 Adet Yeg Uzmanı 16 Kişi x200=3200 Adet Komisyon Başkanları) 350 Gr. Kuşe Mat Selefon Adet 5200
9 Örümcek Stand – En: 200-250 Cm
-Yükseklik : 180-250 Cm
– Üretim Malzemesi: Aluminyum Profil/Sert Plastik
-Panel Sayısı:3-4
– Baskı: Evet
– Katlanma: Evet
-Taşıma Çantası : Evet
Adet 1
10 Quıck Banner – En: 80-100 Cm
– Boy: 200 Cm
– Üretim Malzemesi: Aluminyum Profil
– Baskı: Evet
– Folding: Yes
Adet 2
11 Roll Up – En: 80-100 Cm
– Boy: 200 Cm
– Üretim Malzemesi: Aluminyum Profil
– Katlanma: Evet
Adet 2
12 Projeksiyon Perdesi -180 X 240 Cm
-Mat Beyaz Yüzey
-Üç Ayaklı
Adet 1
13 Görünürlük Panosu -Ölçü : 125 X 225 Cm
-Üretim Malzemesi : Alüminyum
Adet 1
14 Kırlangıç Bayrak (2 Adet Kalebey YEG Bayrağı 2 Adet Türk Bayrağı 2 Adet AB Bayrağı ) Saten Adet 6
15 Masa Bayrağı Üçlü Saten Adet 30

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla