Image alt

Derneğimizde kullanılmak üzere kırtasiye malzemeleri alınacaktır.

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu kırtasiye malzemeleri alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif 05.04.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif verme tarihi son 05.03.2021 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 17. Teklifler Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneğinin Cevherpaşa Mahallesi Atatürk Cad. No: 19 Kale/DENİZLİ  adresine elden teslim edilecektir veya info@kalebeyyeg.com adresine mail olarak gönderilecektir.26.02.2021

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 Sümen Takımı 7 parça adet 1
2 Delgeç Büyük adet 1
3 Delgeç adet 2
4 3lü Evrak Rafı adet 2
5 Makas adet 1
6 Zımba Makinesi Küçük adet 2
7 Zımba Makinesi Büyük adet 1
8 Zımba Teli Büyük adet 2
9 Zımba Teli Küçük adet 3
10 Selefon Bant 12X33 mt adet 3
11 Bant Makinesi 33mt adet 2
12 Küp Bloknot adet 2
13 Cetvel Mercekli 30 cm adet 2
14 Tel Sökücü STD adet 2
15 Plastik Poşet Dosya paket 3
16 Sunum Dosyası adet 5
17 Plastik Telli Dosya adet 150
18 Klasör DAR adet 10
19 Klasör GENİŞ adet 10
20 A4 Fotokopi Kağıdı paket 5
21 Kurşun Kalem düzine 2
22 Kopya Kalemi düzine 1
23 İğne Uçlu Tükenmez adet 30
24 Silgi adet 5
25 Harita Çivisi adet 3
26 Mantar Pano 45X60 adet 2
27 Stick Yapıştırıcı 10 Gr adet 2
28 Şerit Silici adet 3
29 Fosforlu Kalem 4lü adet 2
30 Metal Kalemtraş adet 2
31 Tahta Kalemi adet 3
32 Tahta Kalemi Yedek Kartuş adet 3
33 Tahta Silgisi adet 1
34 Teleskopik Yazı Tahtası 60X90 adet 1
35 Ajanda 17X25 Bez Ciltli adet 2
36 Hesap Makinesi adet 1
37 A4 Spiralli Defter adet 2
38 İğne Uçlu İmza Kalemi adet 3
39 Maket Bıçağı adet 1
40 DVD-R adet 50
41 CD adet 50
42 Torba Zarf 26X35 adet 50
43 Torba Zarf 17X25 adet 10
44 0.7 Versatil Kalem adet 2
45 0.7 Kalem Set (Silgi,uç, kalem) adet 2
46 0.7 Uç adet 2
47 A4 Harita Metod Defter adet 1
48 Masa Üstü Kalemlik adet 2

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla