Image alt

Derneğimizde Kullanılmak üzere Sarf malzemeleri alımı yapılacaktır.

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu sarf malzemeleri alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 05.04.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif verme tarihi son 05.03.2021 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 17. Teklifler Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneğinin Cevherpaşa Mahallesi Atatürk Cad. No: 19 Kale/DENİZLİ  adresine elden teslim edilecektir veya info@kalebeyyeg.com adresine mail olarak gönderilecektir.05.02.2021

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 PLASTİK KAP 2 NO adet 1
2 PLASTİK KAP 1 NO adet 1
3 KOLİ BANDI adet 1
4 WC FIRÇA adet 1
5 ÇÖP KOVASI BÜYÜK adet 1
6 ÇÖP KOVASI KÜÇÜK adet 1
7 MOP TEMİZLİK SETİ adet 1
8 KAĞIT HAVLU adet 1
9 TUVALET KAĞIDI adet 1
10 DETERJAN HAZNESİ adet 1
11 ÇÖP POŞETİ ORTA adet 3
12 ÇÖP POŞETİ KÜÇÜK adet 4
13 TÜRK KAHVESİ 500 gr adet 1
14 BİTKİ ÇAYI ÇEŞİTLERİ adet 3
15 IHLAMUR ÇAYI adet 2
16 GRANÜL KAHVE 200 gr adet 1
17 KAHVE KREMASI 400 gr adet 1
18 ISLAK MENDİL adet 2
19 PEÇETE BÜYÜK adet 1
20 DEMLİK POŞET ÇAY adet 1
21 ÇAY 1000 gr adet 1
22 PEÇETE KÜÇÜK adet 2
23 MOP TAKIM adet 1
24 MOP YEDEK BAŞLIK adet 3
25 CEP MENDİL adet 1
26 SARGILI KÜP ŞEKER adet 3
27 TEMİZLİK FIRÇASI BATTAL adet 1
28 FARAŞLI FIRÇA adet 1
29 YAĞ ÇÖZÜCÜ adet 1
30 CAMSİL adet 1
31 YÜZEY TEMİZLEYİCİ adet 2
32 ÇAMAŞIR SUYU KÜÇÜK adet 1
33 ÇAMAŞIR SUYU BÜYÜK adet 1
34 MUTFAK VE WC TEMİZLEYİCİ adet 1
35 BULAŞIK SÜNGERİ adet 1
36 WC JEL adet 1
37 PORÇÖZ adet 1
38 TABAK KURUTMA RAFI adet 1
39 BARDAK KURUTMARAFI adet 1
40 AHŞAP KARIŞTIRICI paket 1
41 12 PARÇA ÇAY BARDAĞI VE ÇAY TABAĞI SETİ adet 2
42 YEDEK MOP SAPI adet 1
43 KARTON BARDAK 50 Lİ adet 1
44 SÜRAHİ adet 1
45 BIÇAK 2Lİ adet 1
46 ÇAY KAŞIĞI 6LI adet 2
47 TATLI ÇATALI 6LI adet 2
48 TEPSİ ORTA adet 2
49 12 PARÇA FİNCAN VE TABAK TAKIMI adet 1
50 6 PARÇA SU BARDAĞI adet 2
51 YEDEK FIRÇA SAPI adet 2
52 KAĞIT HAVLULUK adet 1
53 6LI PASTA TABAĞI adet 2
54 ÇEKMECE İÇİ DÜZENLEYİCİ adet 1
55 BULAŞIK DETERJANI adet 1
56 CAM ŞEKERLİK adet 2
57 YERSİL ORTA adet 1
58 MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ adet 2
59 6LI KAHVE YANI SU BARDAĞI adet 1
60 12 PARÇA TÜRK KAHVESİ FİNCAN TAKIMI adet 1

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla