Image alt

HABER

HABER İÇERİĞİ

  Sayısı                : 16

  Konusu             : Cemile Altın’ın Yönetim Kuruluna Daveti ve Eğitim Hizmet Alımı                         

 Tarih ve Saat      : 03/03/2021   –  14:00

  Yer                     : Kale Belediyesi Toplantı Salonu

  Katılımcılar       : Yönetim  Kurulu Üyeleri

                             YEG Müdürü – YEG Uzmanı

   Karar No          : 2021/07

DEĞERLENDİRME

   Kalebey YEG Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı M.Salih Sağınç başkanlığında  Kale Belediye Toplantı Salonunda toplandı.

Yönetim Kurulu üyemiz Ümmühan Kanat’ın yerine sıradaki yedek üye olarak Kazım Akşan davet edilmiş, “işyeri ve ikamet adresinin uzaklığı” sebebiyle teklifi kabul etmemesi sonucu sıradaki yedek üye Cemile Altın’ın davet edilmesine karar verildi.

Eğitim hizmet alımı için çıkılan ihale’ye teklif sunan Pandora Danışmanlık ve Yaşam Atölyesi (Şebnem Dal Üzülmez) Şirketi’nin 14.325,60 TL tutarındaki  teklif i incelenmiş, şartları  uygun bulunmuş ve oy birliğiyle hizmetin satın alınması karar verilmiştir.

YEG Müdürü S.Tayfun Dindar, Yıllık Uygulama Planı’nın revize çalışmalarının devam ettiğini, TKDK’da yaptığı görüşmelerle halı saha futbol turnuvası, mantar toplama şenliği, Sandras Ultra Trial Yarışmaları gibi aktivitelerin de yapılabileceği önerilerinin kabul edildiğini, bu sebeple ilgili komisyon başkanlarının katkılarıyla hep birlikte en kısa zamanda bu projelerin hazırlanması gerektiğini söyledi.