Image alt

FAALİYET RAPORU

FAALİYET BİLGİLERİ

Sayısı                : 24

Konusu            : Beyağaç’ta, YUP 2021 Faaliyetleri içindeki Faaliyet 1.1 için İlçe Tarım Müdürü ve Ziraat Odası önderliğinde tüm kooperatifler ile bölgesel tarımsal ve hayvansal ürünlerin verimlileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve biyolojik çeşitlilik üzerine ne gibi çalışmalar, faaliyetler, eğitimler verilebileceği üzerine planlama toplantısı

    Tarih ve Saat     : 01.06.2021 Saat:14.00

Yer                    : Beyağaç Belediyesi Meclis Salonu

     Katılımcılar        :

 • Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa AKÇAY
 • İlçe Tarım Müdürü Murat ATALAY
 • Beyağaç  Ziraat Odası Başkanı  Musa HAYİT
 • Beyağaç Bel. Kırsal Hizm Md. Vek. Şükrü ŞENER
 • Beyağaç Tarımsal Kalkınma Koop Başkanı  Muhammet AKÇAY
 • Sazak Tarımsal Kalkınma Koop Başkanı Emin KOK
 • Eşenler Kalkınma Koop Başkanı Nail SAYDAM
 • Beyağaç Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Hasan SOYUÇOK
 •  Eğitmen Petek ÜZÜLMEZ
 •  Ziraat Yüksek Müh. Şahin ŞENTÜRK
 • YEG Müdürü S.Tayfun DİNDAR
 • YEG Uzmanı Mesude ÖZDEMİR

DEĞERLENDİRME

Kalebey YEG Müdürü S.Tayfun Dindar bu toplantının amacının Beyağaç Tarımının geliştirilmesi, verimlileştirilmesi, çeşitlendirilmesiyle ilgili konuların görüşülmesi, tartışılması olduğunu belirtti.  Bu toplantı bitiminde kararlaştırılan konuların 03.06.2021 tarihinde muhtarlarla yapılacak toplantıda anlatılacağı ve 3.aşamada mahallelerde yapılacak toplantılara kaynak sağlayacağını söyledi.Bu toplantılar sonucunda elde edilen verilere göre çiftçilere verilecek eğitimlerin planlamasının yapılacağını anlattı.

Denizli İl Tarım Orman Müdürlüğü Uzmanı Yüksek Ziraat Mühendisi Şahin Şentürk yaptığı konuşmada ; Günümüzde, aile bütçesinin ortalama %20-25 ‘I  gıdaya ayrılırken, 5-6 yıl gibi çok yakın gelecekte plansızlık ve kuraklık gibi sebeplerle % 70-80 lere yükselebileceğini belirterek planlı ve bilinçli tarımın geliştirilmesi ve yeni yatırımların yapılması gerekliliğini belirtti.

Denizli İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Tarım Orman Bakanlığına sunulan ve Kabul edilen “Barza Bölgesinde Tıbbi Aromatik Bitkilerin Kümelenmesi Ve Üretici Örgütlenmesi İle Tarımsal Kalkınma Projesi” ni anlattı.

Kalebey YEG Dernek Başkan Yardımcısı ve Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay  ve Beyağaç İlçe Tarım Orman Müdürü Murat Atalay  yaptıkları konuşmalarda, Beyağaç Tarımı’nın en önemli ürünü olan tütüne alternatif olacak katma değeri yüksek  ürünler olan tıbbi aromatik bitkiler üretiminin Beyağaç Tarım’ının gelişmesi açısından  çok önemli olacağını belirttiler.

Beyağaç da doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve toplanarak satışa sunulamayan “Kırtıl” Dağ Çayının bunca yıldır değerlendirilemediği, atıl durumda kaldığı ancak bundan sonra Kalebey YEG Derneği önderliğinde toplanarak, paketlenip satışa sunulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Hayvancılık üzerine yapılan konuşmalarda özellikle küçük baş hayvancılığa öncelik verilmesi üzerine görüşler bildirildi. Varolan büyük baş hayvancılığında daha da geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Beyağaç’da süt ürünlerine daha fazla önem verilmesi ve Tire Süt ve Örkoop örneklemelerinde olduğu gibi kooperatifleşebilmenin önemi üzerinde duruldu.

Pandora Danışmanlık ve Yaşam Atölyesi Yöneticisi Petek Üzülmez, bugün yapılan ve yarın yapılacak toplantılar sonucunda yapılacak değerlendirmelere göre oluşturulacak eğitim planlaması doğrultusunda   eğitimlerin başlayacağını belirtti.

Toplantı sonunda, 3 Haziran 2021 tarihi saat 14.00 de Mehmet Yüksel Salonunda yapılacak toplantıda katılımcılara sunulacak konular belirlendi.