BEYAĞAÇ (GENEL BİLGİLER)
Beyağaç, tarım ve hayvancılığa elverişli arazi yapısı ile eski çağlardan itibaren yerleşime açık bir yöre olmuştur. 6 Haziran 1972 tarihinde Belediye olarak teşkilatlanmış olan Beyağaç, 20.05.1990 tarihinde ilçe olmuştur. 05.08.1991 tarihinde Kale ilçesinden ayrılıp fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir.

Beyağaç ve çevresinde “Yörük kültürü” olarak da adlandırılabilecek “Toroslar göçebe kültürü” öne çıkmaktadır. Yaşam tarzı, örf-adet ve gelenekler bu görüşü desteklemektedir. Beyağaç ve çevresi hem kültürel hem de coğrafik  olarak geçiş bölgesidir. Sandıras Dağı, Çiçekbaba zirvesine yakın bölgedeki Kartal Gölü çevresinde yaklaşık 7 asırdır yöre halkı tarafından yapılan Yörük-Türkmen Kültürüne özgü Eren Günü etkinlikleri yapılmaktadır.

Beyağaç İlçe yüzölçümü 437 km2. Toplam arazinin % 91’i orman arazisi, % 8’i tarım arazisi , tarım dışı meskun alan toplam arazinin % 1 dir. Beyağaç İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

İlçede 1275 aile çiftçilikle 800 aile küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşmaktadır. En önemli geçim kaynağını tütün üreticiliği oluşturmaktadır. Çok azda olsa tütün yanında buğday, arpa, mısır ve karpuz yetiştirilmektedir.

Beyağaç’ın en önemli coğrafi, kültürel, doğal, turistik değerleri
Kartal Gölü ;
Kartal Gölü ve çevresi Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma alanı ve Kültür ve turizm Bakanlığı İzmir II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından I. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.
Türkiye’nin en yaşlı Karaçam ormanı buradadır. Kartal Gölü ve “Anıt Orman” civarı, bitki florası bakımından çok zengindir. Sahada, karaçamın saf meşcereler oluşturması, aralarında 250- 1300 yaşları arasında “anıt ağaç” niteliği gösteren nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir.
Kartal Gölü çevresinin Flora ve Faunası : Florasında yaklaşık 750 takson kayıtlıdır. Bunlardan 68’i ülke çapında nadir olarak bulunur. Nadir bitkiler arasında, birkaç istisna dışında yalnızca yöreye özgü yaklaşık 21 takson yer alır.

Çicekbaba Zirvesi; Kartal Gölü’nün zirvesinde “ Çicekbaba Zirvesi” bulunmaktadır. Bu Zirve, kimilerine göre ermişler, evliyalar yurdu,  kimilerine göre dertlere deva, hastalara şifa dağıtılan yer; kimilerine göre Tanrıların etrafı gözlediği mekandır .Çiçekbaba zirvesine yakın bölgedeki Kartal Gölü çevresinde yaklaşık 7 asırdır yöre halkı tarafından yapılan Yörük-Türkmen Kültürüne özgü Eren Günü etkinlikleri yapılmaktadır. En somut olanı, eşsiz zengin bitki varlığı sebebiyle özellikle yabancı bilim adamlarının ayrılamadığı inceleme araştırma bölgesidir.

Eşenler Göleti; Etrafı çam ormanlarıyla kaplı günübirlik piknik alanı ve çadırlı kamp için çok uygun güzel bir doğal bölgedir.

Karagöl; 15 hektarlık alanda, “Çiçekbaba” ve “Armıtcık” zirveleri arasında “Gökçay “ vadisinin kuzeyindeki bölgesindedir. İlçeye l6 km mesafede, rakımı l334 olup çok güzel ve gizemli bir görünümü vardır. Etrafında yaşlı karaçam ağaçları bulunur.

Boyalı dere:  Kendi adı ile anılan ağaçların orman oluşturduğu, gökyüzüne ulaşmak için karaçam ağaçlarıyla boya ağaçlarının yarıştığı ilginç bir vadidir. Kartal gölünden akan kar suları ve vadiden çıkan kaynak sularıyla beslenir, soğuk suyu ile tanınır.

Gökçay: Ilıca deresi ve Boyalı derenin sularının birleşerek oluşturduğu kısmen kanyonları ile dikkat çeken doğa parçasıdır.

DoğançayHenüz yolun dahi girmediği doğal bir vadidir. Dağ keçilerinin doğal yaşam alanıdır. Sandal ağaçları ise ayrı bir değeridir.

Beyağaç’ta her yıl,
Sandras Kartal Gölü Eren Günlüğü Etkinlikleri
Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri Festivali yapılmaktadır.